İş Hayatına Uyum Semineri Programı Düzenlendi

     Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altındayken reşit olarak ayrılan gençlerimizin 2828 sayılı Kanunun Ek 1.maddesi "Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında istihdam Hakkını Kullanmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca, 31.01.2017 tarihinde Devlet Personel Başkanlığınca yapılan işe yerleştirme işlemleri sonucunda, gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmeleri yapıldığından, İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılan ilk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerin, yeni görevlerine uyumlarını kolaylaştırmak, çalışma koşulları ve uymaları gereken hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, iş hayatına bilinçli ve uyumlu başlamalarını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz toplantı salonunda 10.10.2017 tarihinde “İş Hayatına Uyum Semineri” düzenlenmiştir.